Firma Usługowo-Handlowa LEMAR W.& M. Hartuna sp.j.

ul. Drogowców 2
83-250 Skarszewy
058 588 07 98,
058 588 07 34,
www.lemar.org.pl

Firma realizuje zadania inwestycyjne z zakresu budownictwa kubaturowego. Oferuje: wykonywanie robót gólnobudowlanych związanych z wznoszeniem budynków, wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych, wykonywanie robót budowlanych murarskich, rozbiórkę i burzenie obiektów budowlanych, roboty ziemne, instalowanie dźwigów osobowych i towarowych i ruchomych schodów, wykonywanie instalacji wodno – kanalizacyjnych, wykonywanie instalacji gazowych, tynkowanie, malowanie, montaż stolarki drzwiowej i okiennej. Sukcesy: ISO 9001:2000, Gazele Biznesu 2007, 2010.