TAURON Wydobycie S.A.

ul. Grunwaldzka 37
43-600 Jaworzno

TAURON Wydobycie S.A. (do lutego 2014 roku Południowy Koncern Węglowy S.A.)
z siedzibą w Jaworznie powstał w 2005 roku. Działalność statutowa Spółki związana jest
z wydobywaniem, wzbogacaniem i sprzedażą węgla kamiennego. Spółka weszła w skład Grupy TAURON w 2007 roku jako Obszar Wydobycia – jedno z ogniw modelu biznesowego Grupy, który opiera się na strukturze zintegrowanej w łańcuchu tworzenia wartości od wydobycia węgla poprzez wytwarzanie, sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej oraz cieplnej.

Jako producent węgla TAURON Wydobycie S.A. posiada około 30% zasobów bilansowych węgli energetycznych zakładów czynnych kraju oraz 10% udziału w krajowym rynku sprzedaży węgla energetycznego.

W skład TAURON Wydobycie SA wchodzą trzy zakłady górnicze:

1.   Zakład Górniczy Brzeszcze w Brzeszczach (prowadzi działalność produkcyjną na obszarze górniczym o powierzchni ponad 26,9 km2).

2.   Zakład Górniczy Janina w Libiążu (prowadzi działalność produkcyjną na obszarze górniczym o powierzchni ponad 81 km2).

3.   Zakład Górniczy Sobieski w Jaworznie (prowadzi działalność produkcyjną na obszarze górniczym o powierzchni ponad 59 km2).

1.    Co wyróżnia naszą firmę, na tle innych w naszej branży, z jakich osiągnieć jesteśmy szczególnie dumni?

Zakłady Górnicze TAURON Wydobycie SA, jako pierwsze w Polsce podmioty produkujące węgiel kamienny znalazły się w strukturach kapitałowych grupy energetycznej. Aktualnie Grupa TAURON, należy do największych podmiotów gospodarczych w Polsce i największych holdingów energetycznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka, jako Obszar Wydobycia, jest jednym z ogniw modelu biznesowego w zintegrowanej strukturze łańcucha wartości Grupy TAURON i zajmuje pozycję kluczowego dostawcy paliwa węglowego.

W swojej działalności kładzie szczególny nacisk na systematyczne podnoszenie bezpieczeństwa pracy swoich pracowników, maksymalne ograniczanie negatywnych skutków oddziaływania na środowisko oraz zapewnianie produktów spełniających oczekiwania klientów.  

Współpraca Spółek w ramach Grupy TAURON przyczynia się do zwiększania pozytywnego wpływu społeczno-ekonomicznego Grupy na rynku.

 

2.    Dlaczego bierzemy udział (laureaci poprzednich edycji Programu: dlaczego ponownie bierzemy udział) w Programie Solidna Firma?

TAURON Wydobycie SA jako następca prawny Zakładu Górniczo-Energetycznego Sobieski Jaworzno III sp. z o.o. (udział w Programie w latach 2002-2004) oraz Południowego Koncernu Węglowego SA (udział w Programie w latach 2005-2006) nabył dotychczasowe prawa Laureata Programu Solidna Firma. Tym samym Zarząd Spółki zdecydował o kontynuacji udziału w Programie. Uzyskanie tytułu Solidna Firma poprzez poddanie się ocenie niezależnej Kapituły programu potwierdza rzetelność firmy oraz wzmacnia zaufanie do marki. Wpływa korzystnie na wizerunek firmy oraz umacnia jej wiarygodność wobec kontrahentów. Chcemy, by marka TAURON kojarzona była zarówno z wysokiej jakości produktami, jak i solidnością firmy, a ocena niezależnej komisji będzie najlepszym tego potwierdzeniem.