TAURON Wydobycie S.A.

ul. Grunwaldzka 37
43-600 Jaworzno
+48 32 618 50 00,
+48 32 616 44 76,
www.tauron-wydobycie.pl

TAURON Wydobycie S.A.(do lutego 2014 roku Południowy Koncern Węglowy S.A.)
z siedzibą w Jaworznie powstał w 2005 roku. Działalność statutowa Spółki związana jest
z wydobywaniem, wzbogacaniem i sprzedażą węgla kamiennego. Spółka weszła w skład Grupy TAURON w 2007 roku jako Obszar Wydobycia – jedno z ogniw modelu biznesowego Grupy, który opiera się na strukturze zintegrowanej w łańcuchu tworzenia wartości od wydobycia węgla poprzez wytwarzanie, sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej oraz cieplnej.

Jako producent węgla TAURON Wydobycie S.A. posiada około 33% zasobów bilansowych węgli energetycznych zakładów czynnych kraju oraz 10% udziału w krajowym rynku sprzedaży węgla energetycznego.

 

W skład TAURON Wydobycie SA wchodzą trzy zakłady górnicze:

1.    Zakład Górniczy Sobieski w Jaworznie (prowadzi działalność produkcyjną na obszarze górniczym o powierzchni ponad 60 km2).

2.    Zakład Górniczy Janina w Libiążu (prowadzi działalność produkcyjną na obszarze górniczym o powierzchni ponad 81 km2).

3.    Zakład Górniczy Brzeszcze w Brzeszczach (prowadzi działalność produkcyjną na obszarze górniczym o powierzchni ponad 26,9 km2).

Zakłady Górnicze TAURON Wydobycie SA jako pierwsze w Polsce podmioty produkujące węgiel kamienny znalazły się w strukturach kapitałowych grupy energetycznej. Aktualnie Grupa TAURON należy do największych podmiotów gospodarczych w Polsce i największych holdingów energetycznych w Europie Środkowo-Wschodniej.

Współpraca Spółek w ramach Grupy TAURON przyczynia się do zwiększania pozytywnego wpływu społeczno-ekonomicznego Grupy na rynku.

Spółka, jako Obszar Wydobycia, jest jednym z ogniw modelu biznesowego w zintegrowanej strukturze łańcucha wartości Grupy TAURON i zajmuje pozycję kluczowego dostawcy paliwa węglowego.

W swojej działalności kładzie szczególny nacisk na systematyczne podnoszenie bezpieczeństwa pracy swoich pracowników, maksymalne ograniczanie negatywnych skutków oddziaływania na środowisko oraz zapewnianie produktów spełniających oczekiwania klientów. 

Działalność handlowa

Jednym z priorytetów w działalności TAURON Wydobycie jest umiejętne kształtowanie relacji z otoczeniem, w szczególności poprzez efektywne zaspokajanie potrzeb klientów. Od roku 2017, dzięki rozszerzeniu oferty produkcyjnej o węgiel z ZG Brzeszcze, Spółka prowadzi trzysegmentową politykę sprzedaży.

 

Pierwszy najważniejszy rynek sprzedaży węgla stanowi elektroenergetyka zawodowa reprezentowana przez elektrownie i elektrociepłownie wchodzące w skład Grupy TAURON, gdzie lokowane jest około 70% wolumenu sprzedawanego węgla. W najbliższych latach dzięki planowanemu wzrostowi produkcji zakładane jest zwiększenie udziału dostaw do Grupy TAURON. Fakt ten stanowi o pozycji TAURON Wydobycie na rynku węglowym oraz daje podstawy utrzymania stabilności finansowej firmy.

Drugą strategiczną grupę odbiorców stanowią kontrahenci wchodzący w skład autoryzowanej sieci handlowej, poprzez których dystrybuowany jest węgiel w sortymentach grubych i średnich (w tym ekogroszki) oraz pewna ilość miałów energetycznych. Odbiorcy
z tej grupy posiadają profesjonalne place składowe z odpowiednią infrastrukturą i środkami transportu, a swoim zasięgiem działania obejmują praktycznie całe terytorium Polski.

Największa liczba kontrahentów zlokalizowana jest w województwach: śląskim, małopolskim, podkarpackim,  świętokrzyskim i dolnośląskim. Spółka posiada również odbiorców na terenie północnej Polski. Wieloletnia współpraca z tą grupą klientów zaowocowała wypracowaniem zasad handlowych pozwalających na ograniczanie problemów i kosztów związanych
z sezonowością występującą przy sprzedaży węgla sortymentowego.

Trzecią grupę odbiorców stanowią odbiorcy przemysłowi, w tym ciepłownie oraz przedsiębiorstwa z branży chemicznej.

Spółka dzięki rozszerzeniu swojej oferty handlowej lokuje także część swojej sprzedaży poza granicami kraju.

TAURON Wydobycie prowadzi również sprzedaż węgla dla klientów indywidualnych, która realizowana jest w Punktach Obsługi Klienta zlokalizowanych we wszystkich trzech Zakładach Górniczych Spółki, a od niedawna prowadzi także sprzedaż węgla konfekcjonowanego przez internet, który jako kanał sprzedaży będzie się dynamicznie rozwijał w najbliższych latach.

Ważnym elementem działalności handlowej jest świadczona przez Spółkę kolejowa usługa spedycyjna. Proponowane warunki usługi spedycyjnej wpływają na:

• uatrakcyjnienie oferty handlowej i pozyskanie nowych odbiorców węgla;

• wzrost konkurencyjności Spółki na rynku handlu węglem;

• wzrost przewozów węgla transportem kolejowym zmniejszając przewozy węgla transportem samochodowym.

 

Ekogroszki

Sprawdzone paliwa węglowe od producenta

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, jak również w trosce o ochronę środowiska, TAURON Wydobycie już od 10 lat oferuje uznany przez klientów produkt – Ekogroszek JARET PLUS® przeznaczony do kotłów z automatycznymi podajnikami. 

W roku 2017 TAURON Wydobycie rozszerzył swoją ofertę produktową o kolejne ekologiczne paliwo węglowe o podwyższonej kaloryczności – TAURON Ekogroszek.

Wymienione wyżej paliwa otrzymały świadectwa na znak bezpieczeństwa ekologicznego przyznawane przez jedyną jednostkę certyfikującą węgiel w Polsce – Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu.

Ekogroszki od TAURONA dostępne są w sprzedaży luzem oraz jako produkty konfekcjonowane w Punkcie Obsługi Klienta Zakładu Produkcyjnego SOBIESKI
w Jaworznie, jak również w sprzedaży internetowej poprzez sklep.tauron.pl.