SABEL Biuro Wdrożeniowo-Projektowe Roman Sabat

ul. Wagonowa 28 B
53-609 Wrocław
71 373 47 42,
71 359 10 35,

Firma zajmuje się infrastrukturą transportu - automatyką sterowania.

Oferuje wdrożenia aplikacji urządzeń bezpieczeństwa ruchu kolejowo-drogowego, projekty budowlane i technologiczne, wykonywanie specjalistycznych robót w zakresie przesyłowych i rozdzielczych obiektów liniowych elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych, wykonywanie instalacji elektrycznych i sygnalizacyjnych z montażem oraz uruchomieniem aparatury łączności i sterowania.

Sukcesy: ISO 9001:2008;  Jakość Roku 2011; Złote Godło Najwyższa Jakość Quality International 2011 oraz Perła QI 2011.