Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców Robotnik

ul. Peowiaków 92
22-400 Zamość
084 638 17 35,
084 638 17 33,
www.spolem-zamosc.pl

Firma handlowa, której działalność prowadzona jest w 22 nowoczesnych sklepach LUX i MINI LUX. Oferuje ponadto: produkcję ciastkarską, piekarską. Spółdzielnia posiada uregulowane sprawy własnościowe gruntów i budynków. Sukcesy: Złota Kielnia 2007, 2008, 2009, Solidny Pracodawca Ziemi Lubelskiej 2007, Gazele Biznesu, Gepardy Biznesu, „Prymus 2008”, Fair Play 2010 i 2011.