Instytut Odlewnictwa

ul. Zakopiańska 73
30-418 Kraków
0 12 26 18 111,
0 12 26 60 870,
www.iod.krakow.pl

Instytut Odlewnictwa jest jednostką badawczą pracującą na zasadach rynkowych, świadczącą usługi dla przemysłu odlewniczego, innych branż przemysłu, instytucji i urzędów oraz partnerów zagranicznych. Usługi Instytutu obejmują wszystkie formy działalności badawczo-wdrożeniowej od planowania i badań wstępnych aż po wdrożenie i analizę ekonomiczną przedsięwzięcia.Działalność Instytutu obejmująca problematykę z zakresu odlewnictwa tak w dziedzinie badań podstawowych, jak i stosowanych, związanych z opracowywaniem nowych tworzyw oraz technologii odlewniczych, a także ekspertyz, realizowana jest przez wysoko wyspecjalizowaną kadrę naukową.