Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

Leopolda 31
40-189 Katowice
32 2007 600,
32 2007 701,
www.ibemag.pl

Instytut Technik Innowacyjnych EMAG jest instytutem badawczym nadzorowanym przez Ministra Cyfryzacji, zajmującym się kompleksowym tworzeniem nowoczesnych urządzeń, systemów oraz technologii stosowanych w wielu dziedzinach życia gospodarczego i społecznego. W 2016 roku uzyskał akredytację Ministra Rozwoju jako Ośrodek Innowacyjny świadczący usługi proinnowacyjne.

Instytut prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe w obszarach: energoelektroniki i automatyki; monitorowania systemowego, operacyjnego i lokalnego; informatyki stosowanej oraz metrologii przemysłowej. Zajmuje się również certyfikacją i opiniowaniem wyrobów, prowadzeniem badań laboratoryjnych (również in-situ) oraz wzorcowaniem - działalność ta realizowana jest w Centrum Badań i Certyfikacji posiadającym akredytację PCA.

Główne badania i prace rozwojowe prowadzone w Instytucie Technik Innowacyjnych EMAG są zgodne
z priorytetowymi kierunkami określonymi w Krajowym Programie Ramowym i Programie Ramowym Unii Europejskiej oraz programami Europejskich Platform Technologicznych.

Ponadto Instytut EMAG oferuje kompleksowe przygotowanie i rozliczania wniosków o dofinansowanie
w ramach krajowych i międzynarodowych projektów, prowadzi szkolenia oraz wydaje monografie.