Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. z o.o.

ul. Mickiewicza 28/30
86-300 Grudziądz
56 450 49 01,
56 45 04 934,
www.mwio.pl

MWiO jest dostawcą kompleksowych usług wod-kan, obejmujących produkcję i dostarczanie wody, odbiór, oczyszczanie i odprowadzanie ścieków, wydawanie warunków, projektowanie i wykonawstwo przyłączy wod-kan jak również usługi akredytowanego laboratorium. Specjalizujemy się także w usługach związanych z gospodarką odpadami komunalnymi obejmującymi odbiór, transport, segregację oraz ich składowanie. Jesteśmy Firmą Społecznie Odpowiedzialną.