Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga-Północ

ul. Jagiellońska 34
03-719 Warszawa
22 619 42 31,
www.szpzlo.pl