Firma "SEZAM-INSTAL" P. Cecuga i R. Cecuga Spółka Jawna

ul. Cygana 1
45-131 Opole

Firma SEZAM INSTAL sp.j. istnieje na polskim rynku już od 1993 roku. Przez 22 lata działania zdobyliśmy doświadczenie, które umożliwia nam zagwarantowanie naszym klientom fachową i kompleksową obsługę.

Dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa możliwy był dzięki ukierunkowaniu go na najnowocześniejsze technologie, które zapewniają przedsiębiorstwom budującym, eksploatującym i remontującym sieci rurowe sprawne i zgodne z normami ochrony środowiska działanie.

Branża, którą reprezentujemy zobowiązuje nas do stałego doskonalenia naszej wiedzy technicznej oraz pilnej obserwacji nowych produktów i technologii na rynku europejskim. Ze względu na to, że niezwykle ważna jest dla nas jakość obsługi gwarancyjnej i pogwarancyjnej, trzon naszego zespołu stanowią ludzie ze średnim i wyższym wykształceniem technicznym o dużej praktyce zawodowej.

Nasza oferta obejmuje uzupełniające się programy:

  1. urządzenia i technologie do czyszczenia, inspekcji TV oraz bezodkrywkowej naprawy sieci wodno-kanalizacyjnej,
  2. samochody specjalistyczne dla potrzeb gospodarki komunalnej.

Zaprezentowane (w załączniku) technologie wprowadzają nową jakość w technice inspekcji i regeneracji urządzeń hydrotechnicznych. Są to metody korzystne ekonomicznie i zgodne z normami ochrony środowiska. Ich zastosowanie umożliwia racjonalną ocenę stanu technicznego wnętrza rurociągów, a następnie szybką naprawę uszkodzeń.