BetaMed S.A.

Mikołowska 100A/802
40-065 Katowice

BetaMed S.A. zatrudnia prawie 3000 osób i realizuje swoją działalność w ramach 79 filii na terenie 11 województw. Istnieje na rynku od 14 lat i jest największą firmą medyczną w Polsce zajmującą się opieką nad osobami przewlekle chorymi i starszymi, realizowaną w warunkach domowych oraz w nowo otwartej Clinice BetaMed  Medical Active Care w Chorzowie. Usługi świadczone są dla ponad 5 tysięcy pacjentów w zakresie pielęgniarskiej opieki długoterminowej i wentylacji mechanicznej w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.  Dla pacjentów, którzy ze względu na swój stan zdrowia nie mogą samodzielnie oddychać i potrzebują takiego sprzętu medycznego jak respirator, koncentrator tlenu, pulsoksymetr, ssak itp., realizowana jest opieka w warunkach domowych lub wentylacja mechaniczna podczas całodobowych pobytów w Clinice BetaMed MAC, gdzie świadczone są również inne usługi medyczne.