Zakład Usług Brukarskich "ADROG" Spółka Jawna Adam Dybcio, Eugenia Dybcio

ul. Dobra 6 m14
00-388 Warszawa

Kompleksowa realizacja inwestycji: ulic, parkingów, chodników, parków, placów zabaw. Specjalizacja:

  • roboty brukarskie: nawierzchnie z kamieni naturalnych, kostki granitowej, bazaltowej, płyt i kostek betonowych;
  • inżynieria ruchu: projektowanie organizacji ruchu drogowego, oznakowanie poziome i pionowe;
  • zagospodarowanie terenów zieleni: modernizacja zieleni w parkach i zieleńcach;
  • budowa placów zabaw: nawierzchnie bezpieczne, urządzenia zabawowe