Ergon Szymański i Synowie sp. z o. o.

ul. Bartnicza 6/9
03-358 Warszawa
022 814 33 25,
022 814 57 91,
www.ergon.com.pl

Akredytowane Laboratorium Badań Stanu Środowiska w zakresie oddziaływania pól elektromagnetycznych, hałasu i natężenia oświetlenia. Oferuje opiniowanie projektów inwestycyjnych pod względem bhp i ergonomii, szkolenia bhp oraz zarządzanie bezpieczeństwem pracy w małych i średnich przedsiębiorstwach. Projektowanie, rzeczoznawstwo, sprzedaż, montaż systemów zabezpieczających przed upadkiem z wysokości. Analizy środowiskowe i raporty oddziaływania inwestycji na środowisko. Pomiary dla potrzeb bhp i ochrony środowiska.