Płocka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa

ul. Obrońców Westerplatte 6A
09-400 Płock
24 262 42 11,
24 262 42 11,
biuro@psmlw.pl,
www.psmlw.pl

Płocka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa jest największą w Płocku spółdzielnią mieszkaniową. Działalność spółdzielni skupia się na zarządzaniu nieruchomościami stanowiącymi jej mienie, mienie jej członków, w tym lokale stanowiące odrębną własność.

Podstawowym zadaniem jest utrzymanie i poprawa stanu technicznego i estetycznego zasobów, w tym: prowadzenie w dużym zakresie robót termomodernizacyjnych budynków mieszkalnych.

W 2010 roku, tuż za granicami Płocka, Spółdzielnia rozpoczęła budowę nowego osiedla mieszkaniowego. Kwitnące nazwy projektów dają nadzieję, że Osiedle rozwinie się, będzie oazą spokoju, a mieszkańcom będzie mieszkało się przyjemnie.

Sukcesy: ISO 9001, medal ZASŁUŻONY DLA PŁOCKA, III miejsce w rankingu najlepszych spółdzielni mieszkaniowych województwa mazowieckiego w 2007 r.