Przedsiębiorstwo Realizacyjne "INORA" INORGANIC ACTIVITIES Sp. z o.o.

ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 11
44-101 Gliwice
32 238 86 23,
32 230 49 97,
www.inora.com.pl

Przedsiębiorstwo Realizacyjne INORA Sp. z o.o. zostało powołane w 1991 roku dla popularyzacji możliwych do wykorzystania nowości techncznych, stosowanych w krajach wysokorozwiniętych. Od tego czasu zajmujemy się propagowaniem nowoczesnych rozwiązań i zadań w dziedzinie ochrony środowiska.

Dla poprawy jakości budownictwa wdrażamy nowoczesne, trwałe rozwiązania w budownictwie drogowym, kolejowym i innych. Pozwoliło to nam między innymi w latach 2010-2011 zastosować nowatorski, (pierwszy w takiej skali w Europie) system zabezpieczenia konstrukcji drogowej autostrady A-1 przed szkodami górniczymi z zastosowaniem materiałów geosyntetycznych, który kontynuowano oraz zakończono w 2012 roku. Równolegle opracowany został unikalny w skali światowej system automatycznego, elektronicznego monitoringu szkód górniczych, pozwalający wykryć potencjalne zagrożenia w ciągu 5 minut od wystąpienia pierwszych sygnałów. Prace zakończone w 2012 roku pozwoliły na pomyślne oddanie do użytkowania autostrady A-1. Osiągnięciem też był sposób finansowania tego wzrostu przychodów bez korzystania z kredytów bankowych, a tylko przy odpowiedniej synchronizacji kredytów kupieckich i rzetelności odbiorców.

Bierzemy udział w kolejnych edycjach Programu Solidnej Firmy by utrzymać wysoki standard i dobrą opinię o naszym przedsiębiorstwie.