Dąbrowskie Wodociągi Spółka z o.o.

ul. Powstańców 13
41-300 Dąbrowa Górnicza
032 262 22 10,
032 262 22 10,
www.pwik-dabrowa.pl

Firma usługowa - zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, zarządzanie ujęciami wody, wspomaga działalność gminy w zakresie realizacji inwestycji. Oferuje: pobór, uzdatnianie wody, odprowadzanie ścieków, doradztwo menedżerskie, projektowanie i budowę instalacji. Poszukuje: pozyskiwania finansowych środków pomostowych, usług bankowych. Sukcesy: FAIR PLAY, Orzeł Śląskiego Biznesu, Firma Bliska Środowisku, Gazele Biznesu.