Techem Techniki Pomiarowe Sp. z o. o.

os. Lecha 121
61-298 Poznań
61 623 35 00,
61 623 35 01,
www.techem.pl

Firma jest wiodącym na świecie przedsiębiorstwem oferującym zarządcom, właścicielom i użytkownikom nieruchomości w 20 krajach usługi rejestracji, podziału i rozliczania rzeczywistego zużycia kosztów energii oraz wody.