Agnieszka Czarnowska - rozliczenia
(22) 57 88 971


Sekretariat Stowarzyszenia Solidna Firma

(22) 57 88 950
fax: (22) 57 88 975


Redakcja magazynu

redakcja@solidnafirma.pl

Start-02 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Parowcowej 10C, NIP: 525-22-35-998; REGON: 017509897; Sąd Rejonowy dla m. st. W-wy, XIII Wydz. Gosp. KRS nr 0000099920, Kapitał zakładowy w wysokości 50,000 PLN został wniesiony