Biuro Projektowo-Konstrukcyjne Sp. z o.o.

ul. Mostowa 30 C
47-220Kędzierzyn-Koźle

Firma świadczy usługi projektowe i doradztwo techniczne we wszystkich branżach i we wszystkich stadiach dokumentacji od koncepcji do realizacji w następujących gałęziach gospodarki: przemysł chemiczny oraz pokrewne, budownictwo, energetyka, gospodarka wodno-ściekowa, kompleksowa sfera ochrony środowiska. Oferuje: usługi projektowe, występowanie w imieniu inwestora w uzyskaniu wymaganych pozwoleń i decyzji instytucji państwowych i samorządowych, występowanie w imieniu producenta w uzyskaniu wymaganych pozwoleń i certyfikatów. Sukcesy: ISO 9001:2001

Laureat w latach:

2009

Zgłoś się już dziś

Aby zostać Uczestnikiem Programu pobierz formularz zgłoszeniowy i prześlij faxem lub emailem.

Dowiedz się więcej
box

Jeżeli masz jakieś pytania dotyczące procesu
certyfikacji zajrzyj tutaj lub skontaktuj się z nami.

Dowiedz się więcej
box