Centrum Badań Jakości sp. z o. o.

ul. M. Skłodowskiej-Curie 62
59-301 Lubin

Firma wykonuje analizy fizyko-chemiczne i mikrobiologiczne z uwzględnieniem poboru i przygotowania prób. Oferuje badania technologiczne, pomiary czynników szkodliwych w środowisku pracy, badania środowiska naturalnego: pomiary emisji, kompleksowe analizy wód, ścieków, osadów ściekowych, testy odpadów oraz badania żywności i biomasy. Sukcesy: Akredytacja PCA, Gazele Biznesu, Firma Przyjazna Klientowi.

Laureat w latach:

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

Zgłoś się już dziś

Aby zostać Uczestnikiem Programu pobierz formularz zgłoszeniowy i prześlij faxem lub emailem.

Dowiedz się więcej
box

Jeżeli masz jakieś pytania dotyczące procesu
certyfikacji zajrzyj tutaj lub skontaktuj się z nami.

Dowiedz się więcej
box