Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. Sobuczyna

Sobuczyna ul. Konwaliowa 1
42-263Wrzosowa

 034 327 53 20
 034 327 52 66
 www.czpk.czestochowa.um.gov.pl

Firma zarządza składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Posiada Zintegrowany System Zarządzania: ISO 9001, 14001, 18001 i wdrożony System EMAS. Sukcesy: Mistrz Ekologii, Polski Sukces, Fair Play, Firma Bliska Środowisku, Przedsiębiorstwo Przyjazne Środowisku, Orzeł Śląskiego Biznesu, Zielony Kontakt, Brussels-Eureka, Mecenas Kultury, Zielone Czeki.

Laureat w latach:

2007
2008
2009
2010

Zgłoś się już dziś

Aby zostać Uczestnikiem Programu pobierz formularz zgłoszeniowy i prześlij faxem lub emailem.

Dowiedz się więcej
box

Jeżeli masz jakieś pytania dotyczące procesu
certyfikacji zajrzyj tutaj lub skontaktuj się z nami.

Dowiedz się więcej
box