Dąbrowskie wodociągi

Dąbrowskie Wodociągi Spółka z o.o.

ul. Powstańców 13
41-300 Dąbrowa Górnicza

 32 262 22 10
 32 262 22 10
 www.pwik-dabrowa.pl

Firma usługowa – zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, zarządzanie ujęciami wody, wspomaga działalność gminy w zakresie realizacji inwestycji. Oferuje: pobór, uzdatnianie wody, odprowadzanie ścieków, doradztwo menedżerskie, projektowanie i budowę instalacji. Poszukuje: pozyskiwania finansowych środków pomostowych, usług bankowych. Sukcesy: FAIR PLAY, Orzeł Śląskiego Biznesu, Firma Bliska Środowisku, Gazele Biznesu.

 

 

Laureat w latach:

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Zgłoś się już dziś

Aby zostać Uczestnikiem Programu pobierz formularz zgłoszeniowy i prześlij faxem lub emailem.

Dowiedz się więcej
box

Jeżeli masz jakieś pytania dotyczące procesu
certyfikacji zajrzyj tutaj lub skontaktuj się z nami.

Dowiedz się więcej
box