DSV Road Sp. z o.o.

ul. Południowa 2
05-850Ołtarzew

 22 244 76 01
 22 203 65 60
 www.dsv.com/pl

Grupa DSV jest obecna w Polsce od roku 1995. Do roku 2007 funkcjonowała pod marką DFDS Transport. W 2001 r. DFDS Transport stał się częścią DSV Samson. W latach 2006-2008 w wyniku akwizycji przejęte zostały polskie oddziały holenderskiego holdingu Frans Maas (2006) i belgijskiego ABX Logistics(2008). 

Kluczowe obszary działalności Grupy DSV w Polsce pokrywają się z organizacją korporacyjną.

Rozdzielone są pomiędzy trzy dywizje: DSV Road (Spedycja i transport drogowy), DSV Air & Sea (Spedycja lotnicza i morska) i DSV Solutions (Logistyka magazynowa).

W ramach DSV Road na rzecz pozostałych Spółek w Polsce prowadzona jest obsługa finansowo-administracyjna – shared service.

Spółki należące do Grupy DSV w Polsce generują roczne przychody w wysokości ponad 400 mln złotych, co plasuje je wspólnie w pierwszej piątce największych i najbardziej rentownych firm w branży TSL w Polsce. 

Aktualne DSV zatrudnia w 16 kluczowych lokalizacjach w Polsce ok. 750 pracowników.

Dysponujemy blisko 100 tys. m2 powierzchni magazynowej.

Dzięki krajowej oraz światowej sieci DSV możemy zaoferować Klientom bezpośrednie połączenia drogowe, lotnicze i morskie na 6 kontynentach oraz pełną obsługę magazynową.

Laureat w latach:

2011

Zgłoś się już dziś

Aby zostać Uczestnikiem Programu pobierz formularz zgłoszeniowy i prześlij faxem lub emailem.

Dowiedz się więcej
box

Jeżeli masz jakieś pytania dotyczące procesu
certyfikacji zajrzyj tutaj lub skontaktuj się z nami.

Dowiedz się więcej
box