elektrix

 

ELEKTRIX S.A.

ul. Bukietowa 5 lok. U1
02-650 Warszawa

 22 844 71 33
 22 844 17 65
 www.elektrix.com.pl

ELEKTRIX Sp. z o. o. rozpoczęła działalność w roku 2001. Posiada: koncesję na obrót energią elektryczną (nr OEE/356/4439/W/1/2003/MW), koncesję na dystrybucję energii elektrycznej (nr DEE/30/4439/W/OWA/2006/BH) oraz taryfę energii elektrycznej zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Skuteczne funkcjonowanie w obrębie sektora energetycznego stało się możliwe dzięki powstaniu wolnego rynku energii, którego warunkiem istnienia jest zasada dostępu stron trzecich TPA (z ang. Third Party Access). Umożliwia ona odbiorcy finalnemu indywidualnie i swobodnie wybierać dostawcę energii (wytwórcę lub pośrednika), który zaoferuje najniższą cenę i najlepsze warunki dostaw. Spełniając te wymogi ELEKTRIX stał się dostawcą energii do ponad 70 podmiotów gospodarczych na terenie kraju, w tym dla polskiego przemysłu obronnego, farmaceutycznego oraz cementowego, a liczba potencjalnych klientów decydujących się na współpracę z nami ciągle wzrasta. Naszym celem jest danie naszym klientom szansy wykorzystania możliwości, jakie wynikają z dowolnego wyboru dostawcy energii przy jednoczesnym dążeniu do zapewnienia najwyższego standardu obsługi i konkurencyjnego poziomu cen.

 

 

Laureat w latach:

2010
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Zgłoś się już dziś

Aby zostać Uczestnikiem Programu pobierz formularz zgłoszeniowy i prześlij faxem lub emailem.

Dowiedz się więcej
box

Jeżeli masz jakieś pytania dotyczące procesu
certyfikacji zajrzyj tutaj lub skontaktuj się z nami.

Dowiedz się więcej
box