EVER GRUPA sp. z o.o.; Warszawa

ul. Bajana 40
01-904 Warszawa

Firma świadczy usługi outsourcingowe. Oferuje: utrzymanie czystości, ochronę osób i mienia, prowadzenie stołówek pracowniczych – catering, obsługę techniczną budynków, usługi kurierskie, użyczanie personelu, wspieranie procesów produkcyjnych, instalacje nawierzchni oraz wyposażenie obiektów sportowych. Sukcesy: ISO 9001:2000, Złoty Laur Klienta 2005.

Laureat w latach:

2008

Zgłoś się już dziś

Aby zostać Uczestnikiem Programu pobierz formularz zgłoszeniowy i prześlij faxem lub emailem.

Dowiedz się więcej
box

Jeżeli masz jakieś pytania dotyczące procesu
certyfikacji zajrzyj tutaj lub skontaktuj się z nami.

Dowiedz się więcej
box