GPW Dystrybucja Sp. z o.o.; Katowice

ul. Olimpijska 11
40-206 Katowice

 32 258 00 77
 www.gpwd.pl
GPW Dystrybucja Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach jest jedną ze spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. GPW Dystrybucja Sp. z o.o. została utworzona w 2009r. w celu wspomagania podstawowej działalności Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach, w zakresie dystrybucji wody, służącej jej prawidłowemu wykonywaniu i zabezpieczeniu. Nowoczesne technologie uzdatniania oraz modernizacja sieci wodociągowej sprawiają że dostarczana woda spełnia najwyższe wymagania jakościowe, jest smaczna i zdrowa.

Laureat w latach:

2011

Zgłoś się już dziś

Aby zostać Uczestnikiem Programu pobierz formularz zgłoszeniowy i prześlij faxem lub emailem.

Dowiedz się więcej
box

Jeżeli masz jakieś pytania dotyczące procesu
certyfikacji zajrzyj tutaj lub skontaktuj się z nami.

Dowiedz się więcej
box