Grupowa Oczyszczalnia Ścieków w Łodzi Sp. z o.o.

Grupowa Oczyszczalnia Ścieków w Łodzi Sp. z o.o.

ul. Sanitariuszek 66
93-469Łódź

 42 640 47 80
 42 640 47 75
 www.gos.lodz.pl
GOŚ-Łódź Sp. z o.o. oczyszcza ścieki z terenu miasta Łodzi oraz ścieki dopływające od mieszkańców Pabianic, Konstantynowa Łódzkiego, gmin Nowosolna i Ksawerów.

W oczyszczalni wykorzystywany jest system biologicznego oczyszczania ścieków MUCT. Dzięki temu parametry ścieków na ujściu do rzeki Ner spełniają wszystkie wymogi norm europejskich. Zwłaszcza najbardziej szkodliwe związki biogenne są znacznie redukowane (azot mniej niż 10 mg/dm3, a fosfor mniej niż 1 mg/dm3).

Spółka prowadzi również szeroką działalność społeczną nakierowaną na ochronę środowiska naturalnego. Przywróciła do życia rzekę Ner, która w XX w. była martwym kanałem ściekowym zatruwającym wody Warty, Odry i Bałtyku. Obecnie w dolnym biegu Neru utworzona została ostoja ptaków o randze ogólnopolskiej (kod PL 079).

Laureat w latach:

2011

Zgłoś się już dziś

Aby zostać Uczestnikiem Programu pobierz formularz zgłoszeniowy i prześlij faxem lub emailem.

Dowiedz się więcej
box

Jeżeli masz jakieś pytania dotyczące procesu
certyfikacji zajrzyj tutaj lub skontaktuj się z nami.

Dowiedz się więcej
box