INŻBUD TT sp. z o.o.

Jerzego Giedroycia 8
44-200 Rybnik
tel.: (+48) 32 433 05 85
fax: (+48) 32 433 05 80

www.inz-bud.pl

Grupa Inżbud działa w segmencie inżynierii i budownictwa ogólnego. Wykonujemy roboty inżynieryjne, drogowe i sieciowe ale również realizujemy obiekty przemysłowe i mieszkalne w systemie GW.

Prace na obiektach w zależności od technologii prowadzone są z należytą starannością przy zachowaniu obwiązujących przepisów i zasad takich jak HACAP czy JMP. Wykwalifikowana kadra inżynierska w różnych specjalnościach tj: konstrukcyjno – budowlanej, drogowo – mostowej, instalacyjnej, kolejowej zapewnia wysoką jakość wykonywanych robót co przekłada się na zadowolenie Inwestorów.

 

Laureat w latach:

2018

Zgłoś się już dziś

Aby zostać Uczestnikiem Programu pobierz formularz zgłoszeniowy i prześlij faxem lub emailem.

Dowiedz się więcej
box

Jeżeli masz jakieś pytania dotyczące procesu
certyfikacji zajrzyj tutaj lub skontaktuj się z nami.

Dowiedz się więcej
box