ITAMAR Group Sp. z o.o.

ITAMAR Group Sp. z o.o.

ul. Wyszyńskiego 12/4
44-100Gliwice

Biuro tłumaczeń Itamar

Tłumaczenia zwykłe, specjalistyczne, uwierzytelnione i ustne

Jako biuro tłumaczeń ceniące przede wszystkim satysfakcję klientów oraz zadowolenie pracowników, przykładamy dużą wagę do profesjonalizmu w pracy, niezmiennie wysokiej jakości usług i najwyższych standardów prowadzenia biznesu. Działamy zgodnie z międzynarodową normą dla usług tłumaczeniowych – ISO 17100 oraz ściśle przestrzegamy zapisów Kodeksu Dobrych Praktyk PSBT.

Biuro tłumaczeń Itamar należy do Polskiego Stowarzyszenia Biur Tłumaczeń, Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce, których członkiem jest Prezes Zarządu ITAMAR Group, oraz do Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Katowicach. Aktywność w środowisku branżowym umożliwia nam ciągłą wymianę doświadczeń oraz dostęp do nowych narzędzi i technologii wspomagających naszą pracę.

Nasze wartości

Z myślą o zapewnieniu klientom profesjonalizmu, terminowości i wysokiej jakości w każdym aspekcie naszej pracy stawiamy na stosowanie najlepszej technologii – od sprzętu biurowego, oprogramowania, po nowoczesne kanały komunikacji i najnowsze wersje narzędzi CAT.

Jednak niezależnie od tego, jak nowoczesnych narzędzi będziemy używać, wyznacznikiem naszego sukcesu są ludzie. Starannie budujemy nasz zespół – złożony zarówno z pracowników, jak i współpracujących zdalnie tłumaczy.

Mamy przyjemność pracować w zespole oddanych firmie ludzi o szerokich horyzontach, bogatym doświadczeniu oraz ambicjach realizowanych z sukcesem na gruncie zawodowym, naukowym czy prywatnym. Natomiast nasi tłumacze, jako istotna część naszego kluczowego kapitału ludzkiego, przy każdym kolejnym projekcie czerpią ze swojej wiedzy, doświadczenia i umiejętności.

Nasi klienci

Klienci doceniają wysokie standardy obsługi, terminowość, ale przede wszystkim jakość świadczonych przez nas usług. Znakomita większość klientów powraca do nas przy kolejnych projektach tłumaczeniowych.

Wśród naszych klientów są największe firmy, takie jak HP, Google, Ebay, Mercedes czy Casio. Pracujemy także dla wielu uczelni wyższych, z Polską Akademią Nauk oraz Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego na czele.

Aktywnie uczestniczymy w pozyskiwaniu zleceń na tłumaczenia językowe w drodze przetargów publicznych. Braliśmy udział w przetargach ogłaszanych przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi S.A., Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego czy Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

Itamar jest liderem w swojej branży, zapewniającym wsparcie firmom lokalnym, ogólnopolskim, a także zagranicznym, w tym spoza Unii Europejskiej. Oferta tłumaczeniowa jest wciąż wzbogacana o dodatkowe usługi, m.in. DTP i IT.

Itamar to Solidna Firma

Jesteśmy dumni, że najwyższe standardy naszej pracy zostały potwierdzone certyfikatem Solidna Firma 2016. Jest to kolejny dowód, że dla naszych klientów jesteśmy w stanie z sukcesem zrealizować nawet największe i najbardziej wymagające zlecenie tłumaczeniowe.

Laureat w latach:

Zgłoś się już dziś

Aby zostać Uczestnikiem Programu pobierz formularz zgłoszeniowy i prześlij faxem lub emailem.

Dowiedz się więcej
box

Jeżeli masz jakieś pytania dotyczące procesu
certyfikacji zajrzyj tutaj lub skontaktuj się z nami.

Dowiedz się więcej
box