Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A.

ul. Podhalańska 7
44-335 Jastrzębie-Zdrój

 32 478 77 77
 32 478 77 79
 www.jzwik.com.pl

Na rynku lokalnym działamy od 1994 roku. Jesteśmy spółką akcyjną, zatrudniającą obecnie około 180 osób. Podstawową działalnością Spółki jest zapewnienie nieprzerwanego zaopatrzenia w wodę oraz odbiór i oczyszczanie ścieków.

W chwili obecnej w zakresie zaopatrzenia w wodę Spółka obsługuje gminy Jastrzębie-Zdrój i Zebrzydowice, natomiast w zakresie odbioru i oczyszczania ścieków, obok gminy Jastrzębie-Zdrój, obejmuje swoją działalnością także gminy Godów i Mszana.

Spółka prowadzi działalność z uwzględnieniem zasad ochrony środowiska przed zanieczyszczeniem wód powierzchniowych i podziemnych.

Jesteśmy największym importerem wody pitnej w kraju. Obecnie nasi Klienci otrzymują od nas wodę ze źródeł znajdujących się za naszą południową granicą. Woda ta jest doskonałej jakości, co doceniają nasi Klienci.

Nasza Firma otrzymała jedno z najwyższych dofinansowań Projektu z Unii Europejskiej, sięgające 84% wszystkich wydatków na Projekt. Pozwoliło to nam na uzyskanie takiej klasy czystości ścieków, że do rzek jastrzębskich wróciły raki.

Nie emitujemy żadnych odpadów związanych z oczyszczaniem ścieków. Ze ścieków oczyszczonych produkujemy wodę technologiczną. Ciepło odzyskane ze ścieków oczyszczonych jest wykorzystywane do ogrzewania wody w basenie miejskim. Produkujemy z osadów pościekowych ziemię znormalizowaną wykorzystywaną do rekultywacji hałd górniczych oraz biogaz, z którego uzyskujemy zieloną energię i ciepło.

Powstałe u nas nowoczesne Centrum Edukacji Ekologicznej oraz tzw. ścieżka ekologiczna dla dzieci i młodzieży są jednym z pierwszych w Polsce.

Będąc laureatem poprzednich edycji Programu „Solidna Firma” zdecydowaliśmy się na udział po raz kolejny z uwagi na Jego rangę, a także możliwość przybliżenia naszych idei innym Firmom i organizacjom. Pragniemy pokazać, że działania proekologiczne przynoszą wymierne korzyści zarówno samej firmie, jak i naszym Kontrahentom i Klientom.

Laureat w latach:

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Zgłoś się już dziś

Aby zostać Uczestnikiem Programu pobierz formularz zgłoszeniowy i prześlij faxem lub emailem.

Dowiedz się więcej
box

Jeżeli masz jakieś pytania dotyczące procesu
certyfikacji zajrzyj tutaj lub skontaktuj się z nami.

Dowiedz się więcej
box