Meliorant Tadeusz Zając i s-ka sp.k. Sulbiny

Sulbiny ul. Wspólna 2
08-400Garwolin

Obszar działania przedsiębiorstwa to inżynieria środowiska. Oferuje: budowę sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, drenarskich, budowę zbiorników retencyjnych, budowę dróg, budowę boisk, budowę oświetlenia zewnętrznego, budowę oczyszczalni ścieków, melioracje (regulacje rzek, wały przeciwpowodziowe).

Laureat w latach:

2009

Zgłoś się już dziś

Aby zostać Uczestnikiem Programu pobierz formularz zgłoszeniowy i prześlij faxem lub emailem.

Dowiedz się więcej
box

Jeżeli masz jakieś pytania dotyczące procesu
certyfikacji zajrzyj tutaj lub skontaktuj się z nami.

Dowiedz się więcej
box