MENTOR S.A.

MENTOR S.A.

ul. Szosa Chełmińska 177-181
87-100Toruń

 56 669 33 00
 56 669 33 04
 www.mentor.pl

Firma działa jako doradca ubezpieczeniowy na rzecz i w imieniu Klienta.

Oferuje pełną usługę brokerską:

1. Świadczy usługi doradztwa w sferze ubezpieczeń majątkowych i na życie oraz w zakresie prawa ubezpieczeniowego.

2. Pomaga w zarządzaniu ryzykiem, opracowuje kompleksowe programy ubezpieczeniowe, dobierając najkorzystniejsze warunki ubezpieczenia dla Klienta.

3. Reprezentuje Klienta w kontaktach z ubezpieczycielami.

4. Pomaga w wyborze ubezpieczyciela, negocjacjach z zakładami ubezpieczeniowymi, organizuje przetargi.

5. Pośredniczy w zawieraniu umów ubezpieczenia.

6. Prowadzi profesjonalną administrację ubezpieczeniową.

7. Aktywnie uczestniczy w całościowym procesie likwidacji zaistniałych u Klienta szkód ubezpieczeniowych.

8. Prowadzi ciągłą obserwację rynku ubezpieczeniowego, na którą składa się ocena i badanie rynku oraz ocena kondycji zakładów ubezpieczeń i jakości proponowanych przez nie produktów finansowych.

9. Świadczy usługi szkoleniowe, seminaryjne i edukacyjne w zakresie wiedzy ubezpieczeniowej i technik obsługi dla pracowników Klienta.

Laureat w latach:

2003
2011
2012
2013
2015

Zgłoś się już dziś

Aby zostać Uczestnikiem Programu pobierz formularz zgłoszeniowy i prześlij faxem lub emailem.

Dowiedz się więcej
box

Jeżeli masz jakieś pytania dotyczące procesu
certyfikacji zajrzyj tutaj lub skontaktuj się z nami.

Dowiedz się więcej
box