Olimp Laboratories Sp. z o. o.

Ul. Pustynia 84F

39-200 Dębica

www.olimp-labs.com

 

 

Olimp Laboratories Sp. z o.o. jest polską firmą farmaceutyczną założoną w 1990 roku. Spółka prowadzi działalność w ramach Grupy Kapitałowej, w skład której wchodzą Nutrifarm Sp. z o.o. oraz Olimp Laboratories GmbH w Niemczech.

W ramach wieloletniej strategii rozwoju prac badawczych w sierpniu 2015 r. Spółka Olimp Laboratories oddała do użytku Ośrodek Badawczo-Rozwojowy – jeden z najbardziej innowacyjnych w Europie w branży suplementów diety i farmaceutyków.

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy wyposażony jest w ultranowoczesną aparaturę badawczą oraz wysokiej klasy urządzenia techniczne do produkcji w skali laboratoryjnej i półtechnicznej.

W Ośrodku możliwe jest także wytwarzanie produktów pilotażowych do badań klinicznych oraz do badań stabilnościowych, które pozwalają zobrazować, czy założenia przyjęte na etapie prac badawczo-rozwojowych są możliwe do przeniesienia ich do sfery produkcji.

Ważnym celem w ramach pracy badawczej Ośrodka jest działalność dydaktyczno-naukowa, ukierunkowana głównie na farmację, dietetykę i fizjologię. Ośrodek pozwala na prowadzenie w jego obrębie wykładów, ćwiczeń, laboratoriów oraz realizację studenckich prac dyplomowych. Może być wykorzystywany do wykonywania prac badawczych w kraju i za granicą wspólnie z różnymi jednostkami naukowo-badawczymi.

Dzięki ciągłym inwestycjom w badania i rozwój możliwa jest produkcja farmaceutyków najwyższej jakości i w konsekwencji pozwalających dbać o zdrowie Klienta w najlepszy możliwy sposób.

Dbałość o jakość i bezpieczeństwo produkowanych preparatów firma została doceniona również za granicą, uzyskując status przedsiębiorstwa międzynarodowego, którego produkty eksportowane są do prawie 100 państw.

Jakość jest pojęciem leżącym u podstaw całej koncepcji biznesowej definiującej Olimp Laboratories. Zdajemy sobie sprawę, że tylko bezwzględne przestrzeganie surowych norm jakościowych jest w stanie zapewnić pełną satysfakcję naszych klientów oraz prawidłowy rozwój całego przedsiębiorstwa.

Dlatego też:

– szczegółowymi kontrolami obejmujemy całość procesu produkcyjnego – począwszy od zakupu surowców i opakowań, poprzez produkcję, magazynowanie oraz transport.

– systematycznie doskonalimy wszystkie etapy produkcji poprzez zastosowanie najnowszych rozwiązań technologicznych.

– nasi dostawcy poddawani są procedurze selekcji.

– nie opieramy się tylko na certyfikatach dostawców dlatego surowce poddajemy dodatkowym badaniom.

– stale monitorujemy potrzeby i oczekiwania klientów aby na bieżąco dostosowywać do nich naszą ofertę.

– wszystkich naszych pracowników obejmujemy programem systematycznych szkoleń, aby zapewnić stały wzrost ich kwalifikacji.

– bierzemy pełną odpowiedzialność za jakość każdego z naszych produktów poprzez spełnianie wymagań prawa polskiego oraz powszechnie stosowanych standardów europejskich.

 

Laureat w latach:

2018

Zgłoś się już dziś

Aby zostać Uczestnikiem Programu pobierz formularz zgłoszeniowy i prześlij faxem lub emailem.

Dowiedz się więcej
box

Jeżeli masz jakieś pytania dotyczące procesu
certyfikacji zajrzyj tutaj lub skontaktuj się z nami.

Dowiedz się więcej
box