P.P.H.U Stilbos Janusz Mościcki

P.P.H.U Stilbos Janusz Mościcki

ul. Krzywa 18
05-092Łomianki

 22 751 15 42
 22 751 03 12
 www.stilbos.pl

Firma specjalizuje się w produkcji zabezpieczeń liczników i reduktorów gazu, liczników elektrycznych, wodomierzy oraz innym urządzeń pomiarowych. Oferuje również nowoczesne rozwiązanie w postaci plastikowej, numerowanej plomby linkowej – zastępującej tradycyjną plombę ołowianą. Ich wyroby gwarantują 100% zabezpieczenie plombowanych urządzeń, potwierdzone opiniami Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Głównej Policji oraz posiadają ochronę patentową Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej i certyfikaty UE – “Certificate of registration for Community Design”.

Laureat w latach:

2010

Zgłoś się już dziś

Aby zostać Uczestnikiem Programu pobierz formularz zgłoszeniowy i prześlij faxem lub emailem.

Dowiedz się więcej
box

Jeżeli masz jakieś pytania dotyczące procesu
certyfikacji zajrzyj tutaj lub skontaktuj się z nami.

Dowiedz się więcej
box