Płocka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa

Płocka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa

ul. Obrońców Westerplatte 6A
09-400 Płock

  24 262 42 11
  24 262 42 11
  www.psmlw.pl

Płocka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa jest największą w Płocku spółdzielnią mieszkaniową. Działalność spółdzielni skupia się na zarządzaniu nieruchomościami stanowiącymi jej mienie, mienie jej członków, w tym lokale stanowiące odrębną własność.

Podstawowym zadaniem jest utrzymanie i poprawa stanu technicznego i estetycznego zasobów, w tym: prowadzenie w dużym zakresie robót termomodernizacyjnych budynków mieszkalnych.

W 2010 roku, tuż za granicami Płocka, Spółdzielnia rozpoczęła budowę nowego osiedla mieszkaniowego. Kwitnące nazwy projektów dają nadzieję, że Osiedle rozwinie się, będzie oazą spokoju, a mieszkańcom będzie mieszkało się przyjemnie.

Sukcesy: ISO 9001, medal ZASŁUŻONY DLA PŁOCKA, III miejsce w rankingu najlepszych spółdzielni mieszkaniowych województwa mazowieckiego w 2007 r.

Laureat w latach:

2003
2004
2005
2008
2011
2013
2016
2017

Zgłoś się już dziś

Aby zostać Uczestnikiem Programu pobierz formularz zgłoszeniowy i prześlij faxem lub emailem.

Dowiedz się więcej
box

Jeżeli masz jakieś pytania dotyczące procesu
certyfikacji zajrzyj tutaj lub skontaktuj się z nami.

Dowiedz się więcej
box