PPB Perfekt Sp. z o.o

ul. Jagiellońska 103
85-027 Bydgoszcz

www.perfekt.com.pl

 

Przedsiębiorstwo Projektowo – Budowlane PERFEKT Sp. z o.o. powstało w lutym 1989 r. Początkowa działalność firmy polegała na usługach projektowych. Po około półtorarocznej działalności rozszerzyliśmy ofertę o wykonawstwo robót budowlanych. Zatrudniona kadra inżynierska oraz pracownicy pozwalają nam oferować usługi w zakresie:

 • wykonawstwa kompleksowych, wielobranżowych projektów budowlanych, wykonawczych z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń, przedmiarów, kosztorysów inwestorskich, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, charakterystyki energetycznej budynków
 • wykonawstwa robót budowlanych i instalacyjnych:
 • kompleksowe roboty budowlane i drogowe
 • roboty instalacyjne:
  • instalacje wodociągowo – kanalizacyjne,
  • instalacje centralnego ogrzewania,
  • instalacje wentylacji i klimatyzacji,
  • instalacje technologiczne
  • instalacje gazowe
  • instalacje elektryczne
  • instalacje słaboprądowe

Z początkiem roku 1993, podjęliśmy inicjatywę świadczenia usług wdrażania indywidualnego systemu rozliczeń kosztów mediów.

Po rozpoznaniu systemów wybraliśmy bezpośrednią współpracę z duńską firmą BRUNATA, niezaprzeczalnie prekursorem w przedmiotowej dziedzinie, z ponad 90-letnim doświadczeniem. Stały rozwój współpracy zaowocował tym, iż w 1999 roku rozszerzyliśmy ofertę o mierniki elektroniczne opierające się na radiowym przesyle danych.

Z końcem 2013 roku wypełniając treść uchwały z Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Projektowo-Budowlanego Perfekt Sp. z o.o. z dnia 25.06.2012 rozpoczęła działalność PPB Perfekt Sp. z o.o., która przejęła prowadzenie rozliczeń kosztów c.o. i wody, montaż podzielników ciepła i wodomierzy oraz pełen profil prac projektowych. Realizacja prac budowlano-montażowych pozostała w strukturach Przedsiębiorstwa Projektowo-Budowlanego Perfekt Sp. z o.o. Informacja pochodzi z obu spółek.

Laureat w latach:

2019

Zgłoś się już dziś

Aby zostać Uczestnikiem Programu pobierz formularz zgłoszeniowy i prześlij faxem lub emailem.

Dowiedz się więcej
box

Jeżeli masz jakieś pytania dotyczące procesu
certyfikacji zajrzyj tutaj lub skontaktuj się z nami.

Dowiedz się więcej
box