Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A.; Gliwice

ul. Nad Bytomką 1
44-100 Gliwice
32 270 40 00
32 270 40 06
www.pruim.gliwice.pl

 

Przedsiębiorstwo prowadzi jednorodną działalność gospodarczą, zachowując jako podstawowy obszar swej działalności budownictwo drogowe, z realizacji którego uzyskuje ponad 90 % przychodów. Na pozostałe przychody składają się przychody z wynajmu sprzętu i detalicznej sprzedaży materiałów oraz działalności finansowo-operacyjnej. Wysoka konkurencyjność Spółki wynika z ogromnego wieloletniego doświadczenie zdobytego przy realizacji robót, posiadania dużego, nowoczesnego potencjału produkcyjnego oraz wykwalifikowanej i ustabilizowanej kadry, wdrażania nowoczesnych technologii i materiałów oraz dostosowania organizacji do wymogów systemu zarządzania jakością potwierdzonego certyfikatem ISO. Działalność budowlaną Spółka realizuje siłami własnymi oraz z udziałem doświadczonych i pozytywnie zweryfikowanych podwykonawców.

Do realizacji swoich zadań Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A. wykorzystuje własne środki transportowo-sprzętowe, które utrzymywane są w gotowości oraz na bieżąco modernizowane i uzupełniane o nowe jednostki o najnowocześniejszych parametrach. Zarządzanie Przedsiębiorstwem i realizowanymi kontraktami wspomagane jest nowoczesnym zintegrowanym systemem informatycznym klasy ERP, pozwalającym na efektywne wykorzystanie zasobów i racjonalizację kosztów. W Spółce zatrudnionych jest 170 pracowników.

Świadectwem uznania dokonań są przyznane Spółce nagrody i wyróżnienia, w tym m.in.: przyznane w 2009 r., prestiżowe wyróżnienie ?Jakość Roku?, a także Wielka Nagroda z Laurem Prezydenta Śląskiej Izby Budownictwa, uzyskanie w następujących po sobie edycjach w ogólnopolskim konkursie pod patronatem Ministra Infrastruktury ?Orły Polskiego Budownictwa? w kategorii ?Infrastruktura inżynieryjna, drogowa, energetyczna i kolejowa?:

  • 2009 r. – wyróżnienia,
  • 2010 r. – statuetki srebrnej ?Orła Polskiego Budownictwa?,
  • 2011 r. – statuetki złotej ?Orła Polskiego Budownictwa?,

przyznanie w 2010 r. przez Konfederację Budownictwa i Nieruchomości Medal im. Króla Kazimierza Wielkiego. Ponadto Spółka jest również laureatem ogólnopolskiego programu ?Modernizacja Roku 2010? w kategorii ?Rewitalizacja obszarów urbanistycznych?, posiada tytuł ?Odpowiedzialny Pracodawca 2011 roku? przyznawany przez kapitułę pod patronatem dodatku do Dziennika Gazeta Prawna – Strefa Biznesu oraz posiada ogólnopolski i śląski certyfikat  ?Rzetelni w biznesie?. Jest także laureatem  ogólnopolskiego programu ?Solidny Pracodawca Śląska 2010?. W 2012 r. Spółka znalazła się w gronie laureatów prestiżowego rankingu miesięcznika ?Forbes? – ?Diamenty Forbesa 2012?.

Wyróżnienia, nagrody oraz certyfikaty świadczą o wiarygodności i rzetelności Przedsiębiorstwa w prowadzonej działalności gospodarczej, na co składają się m.in.: terminowe regulowanie swoich zobowiązań, przestrzeganie zasad etyki w stosunkach gospodarczych, a także podejmowanie inicjatyw społecznych i udział w akcjach charytatywnych.

 

Laureat w latach:

2002
2021

Zgłoś się już dziś


Aby zostać Uczestnikiem Programu prześlij do nas formularz zgłoszeniowy.

Dowiedz się więcej

box

Jeżeli masz jakieś pytania dotyczące procesu
certyfikacji zajrzyj tutaj lub skontaktuj się z nami.

Dowiedz się więcej
box