Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A.; Gliwice

ul. Nad Bytomką 1
44-100 Gliwice
32 270 40 00
32 270 40 06
www.pruim.gliwice.pl

 

Przedsiębiorstwo prowadzi jednorodną działalność gospodarczą, zachowując jako podstawowy obszar swej działalności budownictwo drogowe, z realizacji którego uzyskuje ponad 90 % przychodów. Na pozostałe przychody składają się przychody z wynajmu sprzętu i detalicznej sprzedaży materiałów oraz działalności finansowo-operacyjnej. Wysoka konkurencyjność Spółki wynika z ogromnego wieloletniego doświadczenie zdobytego przy realizacji robót, posiadania dużego, nowoczesnego potencjału produkcyjnego oraz wykwalifikowanej i ustabilizowanej kadry, wdrażania nowoczesnych technologii i materiałów oraz dostosowania organizacji do wymogów systemu zarządzania jakością potwierdzonego certyfikatem ISO. Działalność budowlaną Spółka realizuje siłami własnymi oraz z udziałem doświadczonych i pozytywnie zweryfikowanych podwykonawców.

Do realizacji swoich zadań Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A. wykorzystuje własne środki transportowo-sprzętowe, które utrzymywane są w gotowości oraz na bieżąco modernizowane i uzupełniane o nowe jednostki o najnowocześniejszych parametrach. Zarządzanie Przedsiębiorstwem i realizowanymi kontraktami wspomagane jest nowoczesnym zintegrowanym systemem informatycznym klasy ERP, pozwalającym na efektywne wykorzystanie zasobów i racjonalizację kosztów. W Spółce zatrudnionych jest 170 pracowników.

Świadectwem uznania dokonań są przyznane Spółce nagrody i wyróżnienia, w tym m.in.: przyznane w 2009 r., prestiżowe wyróżnienie ?Jakość Roku?, a także Wielka Nagroda z Laurem Prezydenta Śląskiej Izby Budownictwa, uzyskanie w następujących po sobie edycjach w ogólnopolskim konkursie pod patronatem Ministra Infrastruktury ?Orły Polskiego Budownictwa? w kategorii ?Infrastruktura inżynieryjna, drogowa, energetyczna i kolejowa?:

  • 2009 r. – wyróżnienia,
  • 2010 r. – statuetki srebrnej ?Orła Polskiego Budownictwa?,
  • 2011 r. – statuetki złotej ?Orła Polskiego Budownictwa?,

przyznanie w 2010 r. przez Konfederację Budownictwa i Nieruchomości Medal im. Króla Kazimierza Wielkiego. Ponadto Spółka jest również laureatem ogólnopolskiego programu ?Modernizacja Roku 2010? w kategorii ?Rewitalizacja obszarów urbanistycznych?, posiada tytuł ?Odpowiedzialny Pracodawca 2011 roku? przyznawany przez kapitułę pod patronatem dodatku do Dziennika Gazeta Prawna – Strefa Biznesu oraz posiada ogólnopolski i śląski certyfikat  ?Rzetelni w biznesie?. Jest także laureatem  ogólnopolskiego programu ?Solidny Pracodawca Śląska 2010?. W 2012 r. Spółka znalazła się w gronie laureatów prestiżowego rankingu miesięcznika ?Forbes? – ?Diamenty Forbesa 2012?.

Wyróżnienia, nagrody oraz certyfikaty świadczą o wiarygodności i rzetelności Przedsiębiorstwa w prowadzonej działalności gospodarczej, na co składają się m.in.: terminowe regulowanie swoich zobowiązań, przestrzeganie zasad etyki w stosunkach gospodarczych, a także podejmowanie inicjatyw społecznych i udział w akcjach charytatywnych.

 

Laureat w latach:

2002
2021

Zgłoś się już dziś


Aby zostać Uczestnikiem Programu pobierz formularz zgłoszeniowy i prześlij faxem lub emailem.

Dowiedz się więcej

box

Jeżeli masz jakieś pytania dotyczące procesu
certyfikacji zajrzyj tutaj lub skontaktuj się z nami.

Dowiedz się więcej
box