Przeds. Spedycyjne TRADE TRANS sp. z o.o.

Przeds. Spedycyjne TRADE TRANS sp. z o.o.

ul. Leszno 12
01-192Warszawa

 22 53 40 300
 22 53 40 400
 www.tradetrans.pl

PS Trade Trans oferuje kompleksowe usługi spedycyjne i logistyczne w zakresie przewozów krajowych i międzynarodowych, z wykorzystaniem transportu kolejowego, samochodowego, morskiego oraz intermodalnego. Firma posiada nowoczesne centra logistyczne na styku normalnych i szerokich torów kolejowych umożliwiające przeładunek większości ładunków. Zakres głównych usług firmy obejmuje: – spedycję kolejową opartą o współpracę z towarowymi przewoźnikami w Europie i Azji;- transport intermodalny – obsługa przesyłek kontenerowych w relacji ”door to door” oraz realizacja stałych regularnych połączeń, zarówno pojedynczych kontenerów, jak i całych składów pociągowych, z byłymi krajami WNP oraz Chinami;- przewozy promowe – kolejowe i samochodowe przewozy na pokładach promów kursujących pomiędzy Polską a Skandynawią; – obsługę ładunków ponadgabarytowych oraz wyjątkowo ciężkich i specjalnych, m. in. dla dedykowanych projektów inwestycyjnych, dysponując przy tym własną, mobilną brygadę załadunkową, wyposażoną w specjalistyczny sprzęt do załadunków;- spedycję morską, portową oraz śródlądową wraz z całościową obsługą przeładunkową;- obsługę celną – stosowanie procedur uproszczonych w odprawie celnej, zapewnienie zabezpieczeń celnych, sporządzanie deklaracji INTRASTAT, dysponowanie bezterminowymi składami celnymi i magazynami czasowego składowania;- logistykę magazynową – składowanie, konfekcjonowanie, paletyzowanie, przeładunek specjalistycznym sprzętem.

Laureat w latach:

2003
2005
2010

Zgłoś się już dziś

Aby zostać Uczestnikiem Programu pobierz formularz zgłoszeniowy i prześlij faxem lub emailem.

Dowiedz się więcej
box

Jeżeli masz jakieś pytania dotyczące procesu
certyfikacji zajrzyj tutaj lub skontaktuj się z nami.

Dowiedz się więcej
box