PDB brodnica

Przedsiebiorstwo Drogowo – Budowlane sp. z o.o.

ul. Długa 27
87-300 Brodnica

 56 498 30 65
 56 498 30 65
 www.pdb.com.pl

Przedsiębiorstwo Drogowo – Budowlane powstało w 1992 r. po reorganizacji drogownictwa i wyłączeniu z Rejonu Dróg w Brodnicy. Od początku istnienia głównym przedmiotem działalności przedsiębiorstwa są roboty drogowe i mostowe.

Dnia 25.07.1998 roku utworzono Przedsiębiorstwo Drogowo – Budowlane Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Brodnicy ulica gen. Sikorskiego 25. W dniu 30 czerwca 1999 r. w lokalu Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy podpisano „Umowę o oddanie Przedsiębiorstwo do odpłatnego korzystania”.

Z dniem 1 lipca 1999 roku Spółka pod nazwą Przedsiębiorstwo Drogowo – Budowlane Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Brodnicy ul. Długa 27 rozpoczęła działalność produkcyjną, usługową i handlową, która obejmuje:

 • Usługi budowlano – montażowe,
 • wydobycie, produkcja i przerób kruszyw,
 • produkcja materiałów drogowych i budowlanych,
 • usługi sprzętowo – transportowe,
 • usługi w zakresie napraw pojazdów i sprzętu technicznego,
 • działalność hurtowa i detaliczna,
 • pośrednictwo ubezpieczeniowe,
 • usługi w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania dróg oraz w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji,
 • sprzedaż emulsji asfaltowych i kruszyw kamiennych.

    
Na czele firmy stoi Zarząd, którego prezesem jest Jan Kopiczyński.

Nasza firma mając wykwalifikowaną kadrę realizuje inwestycje zgodnie z obowiązującymi normami i wymogami technicznymi. Realizując swoje zadania stosujemy specjalistyczny sprzęt i nowe technologie  z zachowaniem terminowości. Firma wykazuje się fachowością i umiejętnościami organizacyjnymi, dzięki czemu w oczach inwestorów jest uznawana jako solidny Partner i Wykonawca. 

Zakres usług, które świadczymy to:

 • Budowa, modernizacja i remonty dróg, placów i ulic,
 • remonty obiektów mostowych,
 • budowa i przebudowa przepustów drogowych,
 • budowa boisk sportowych,
 • układanie nawierzchni chodników, parkingów i zatok z kostki typu „POLBRUK”,
 • wykonywanie powierzchniowych utrwaleń emulsją i grysami przy użyciu zestawu skrapiająco – rozsypującego,
 • wykonywanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg przy użyciu remontera Straβmayr Patchmatic STP 1008,
 • produkcja i sprzedaż wszystkich typów mas bitumicznych asfaltowych,
 • sprzedaż emulsji asfaltowych z dostawą do klienta,
 • sprzedaż kruszyw kamiennych,
 • wynajem sprzętu i środków transportowych,
 • zimowe utrzymanie dróg,
 • sporządzanie projektów w zakresie budownictwa drogowego,
 • pełnienie nadzorów inwestorskich w zakresie budownictwa drogowego.

 

 

Laureat w latach:

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Zgłoś się już dziś

Aby zostać Uczestnikiem Programu pobierz formularz zgłoszeniowy i prześlij faxem lub emailem.

Dowiedz się więcej
box

Jeżeli masz jakieś pytania dotyczące procesu
certyfikacji zajrzyj tutaj lub skontaktuj się z nami.

Dowiedz się więcej
box