Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej - Gliwice

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Gliwice Sp. z o.o.

ul. Królewskiej Tamy 135
44-100 Gliwice

 32 335 01 05
 32 335 01 07
 www.pec.gliwice.pl

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Gliwice Sp. z o. o. zaopatruje w ciepło systemowe odbiorców na terenie miasta Gliwice w zakresie centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, z jednoczesnym dotrzymywaniem standardów emisyjnych oraz wykorzystując najlepsze dostępne techniki.

PEC – Gliwice Sp. z o. o. dba o zadowolenie odbiorców ciepła i wypełnia swoją misję w sposób dla nich korzystny, tj. tani, ciągły, pewny, ekologiczny i konkurencyjny.

Produkcja ciepła odbywa się w Ciepłowni Gliwice wyposażonej w siedem wysokosprawnych kotłów węglowych o łącznej mocy zainstalowanej 361 MW. Przedsiębiorstwo eksploatuje ponadto 3 kotłownie lokalne na terenie miasta Gliwice: dwie opalane są gazem, a jedna olejem opałowym. Miejski system ciepłowniczy (m.s.c.) zasilany z Ciepłowni Gliwice obejmuje swym zasięgiem niemal całe miasto. Składa się on z sieci wysokoparametrowych, węzłów cieplnych oraz zewnętrznych instalacji odbiorczych; czynnikiem grzewczym jest woda. Długość sieci wynosi 175 km.

Działalność PEC – Gliwice Sp. z o.o. w zakresie produkcji i przesyłania ciepła jest tak prowadzona, aby wszystkie obiekty i pracujące w nich urządzenia  miały jak najmniej negatywny wpływ na środowisko naturalne. Przedsiębiorstwo od wielu lat realizuje inwestycje mające na celu stały rozwój, wzrost sprawności produkcji i przesyłania ciepła oraz szereg proekologicznych inwestycji.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Gliwice Sp. z o. o. istnieje ponad 40 lat. Jest dojrzałym przedsiębiorstwem z tradycjami w branży ciepłowniczej, a jednocześnie nowoczesnym przedsiębiorstwem stale inwestującym w infrastrukturę ciepłowniczą i zatrudniającym pracowników o wysokich kwalifikacjach oraz doświadczeniu, otwartych na zmiany, którzy swoją pracą przyczyniają się do sukcesu Spółki.

Laureat w latach:

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Zgłoś się już dziś

Aby zostać Uczestnikiem Programu pobierz formularz zgłoszeniowy i prześlij faxem lub emailem.

Dowiedz się więcej
box

Jeżeli masz jakieś pytania dotyczące procesu
certyfikacji zajrzyj tutaj lub skontaktuj się z nami.

Dowiedz się więcej
box