Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o. w Ostródzie; Ostróda

ul. 3-go Maja 8
14-100 Ostróda

Firma z branży usług komunalnych. Oferuje gospodarowanie odpadami, wodno-ściekowe, w zakresie dróg, administrację budynków. Sukcesy: ISO 90001 i 14001, Ekolider Ziemi Warmińsko-Mazurskiej, Złoty Klon – wyróżnienie BOŚ.

Laureat w latach:

2007

Zgłoś się już dziś

Aby zostać Uczestnikiem Programu pobierz formularz zgłoszeniowy i prześlij faxem lub emailem.

Dowiedz się więcej
box

Jeżeli masz jakieś pytania dotyczące procesu
certyfikacji zajrzyj tutaj lub skontaktuj się z nami.

Dowiedz się więcej
box