Przedsiębiorstwo Usług Technicznych KOSTRO Spółdzielnia Pracy

Przedsiębiorstwo Usług Technicznych KOSTRO Spółdzielnia Pracy

ul. W.Zglenickiego 42A
09-411Płock

 24 262 31 13
 24 262 31 13
 www.kostro.eu

Przedsiębiorstwo Usług Technicznych KOSTRO Spółdzielnia Pracy istnieje od 1987 roku. Naszym atutem jest połączenie wieloletniego doświadczenia w pracach antykorozyjnych i izolacyjnych oraz wysokościowych. Laboratorium Badań Nieniszczących zostało stworzone w 1990 roku. Laboratorium posiada uznanie Urzędu Dozoru Technicznego jako Laboratorium Badawcze II stopnia, oraz Polskiego Rejestru Statków. Oferujemy: usługi w zakresie badań nieniszczących złączy spawanych i materiałów m.in.: ultradźwiękowe pomiary grubości, ultradźwiękowe badania spoin, ocena stanu powłok, fotodokumentacje kamerą lub aparatem cyfrowym, przeglądy techniczne obiektów wysokich, prace antykorozyjne, prace izolacyjne na rurociągach, aparatach, kolumnach, itp., prace montażowe, mycie szyb i elewacji, prace remontowo-budowlane.

Laureat w latach:

2010

Zgłoś się już dziś

Aby zostać Uczestnikiem Programu pobierz formularz zgłoszeniowy i prześlij faxem lub emailem.

Dowiedz się więcej
box

Jeżeli masz jakieś pytania dotyczące procesu
certyfikacji zajrzyj tutaj lub skontaktuj się z nami.

Dowiedz się więcej
box