Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Pod Lasem 62
44-210Rybnik

 32 43 280 00
 32 424 96 44
 www.pwik-rybnik.pl

Oferuje: usługi w zakresie dostawy wody i odprowadzania ścieków; usługi projektowe i budowlane w zakresie instalacji wod.-kan., nadzory, uzgodnienia, badania laboratoryjne.

Sukcesy: Fair Play, Polski Sukces, Polska Nagroda Jakości, Solidny Pracodawca Śląska.

Laureat w latach:

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Zgłoś się już dziś

Aby zostać Uczestnikiem Programu pobierz formularz zgłoszeniowy i prześlij faxem lub emailem.

Dowiedz się więcej
box

Jeżeli masz jakieś pytania dotyczące procesu
certyfikacji zajrzyj tutaj lub skontaktuj się z nami.

Dowiedz się więcej
box