Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

Iglasta 5
27-200Starachowice

 41 274 53 24
 41 275 03 36
 www.pwik.starachowice.pl

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Starachowicach to spółka z wieloletnią tradycją i doświadczeniem. Powstała w 1950 roku jako Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, aby w 1998 roku wyłonić obecny PWiK ze struktur Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji. Prowadzi działalność w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenie 4 gmin: Starachowice, Brody, Mirzec i Wąchock.

Woda będąca  przedmiotem sprzedaży przez starachowickie wodociągi jest jedyna w swoim rodzaju, bowiem Starachowice i okoliczne gminy zaopatrywane są z ujęcia wód głębinowych z utworów jurajskich w Trębowcu. Jest ona oceniana według klasyfikacji wód podziemnych jako „wysokiej jakości”, odznaczająca się bogatym składem mikroelementów niezbędnych dla zdrowia człowieka.

W trosce o potrzeby i wymagania rynku, a przede wszystkim w celu zapewnienia rzetelności świadczonych usług, potwierdzając kompetencje techniczne, zachowując bezstronność i niezależność Nasze Laboratorium wdrożyło i wciąż utrzymuje System Zarządzania Jakością zgodny z w/w normą systemową. Potwierdza to uzyskany w marcu 2009 roku Certyfikat Akredytacji, wydany na okres czterech lat tj. do dnia 12 marca 2013 roku. W tym czasie Laboratorium objęte było stałą kontrolą jednostki certyfikującej, przechodziło coroczne audity w ramach ciągłego nadzoru, podczas których sukcesywnie rozszerzano zakres akredytowanych i stosowanych metod badawczych. Pod koniec 2012 roku podczas dwudniowej oceny przedłużającej ważność Certyfikatu, auditorzy bardzo wysoko ocenili kompetencje techniczne pracowników do wykonywania akredytowanych badań, nie zapisali żadnych niezgodności i potwierdzili spełnianie wymagań normy EN ISO/IEC 17025 : 2005. Otrzymaliśmy Certyfikat Akredytacji ważny przez kolejne cztery lata tj. do dnia 12 marca 2017 roku.

Usługi świadczone przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. spełniają wymogi obowiązujących w tym zakresie norm i przepisów. Wykonywane są rzetelnie i zgodnie                  z oczekiwaniami. Przedsiębiorstwo dysponuje fachową kadrą pracowników wspieranych przez zaplecze techniczne Spółki, co daje wyraz w skuteczności i szybkości działania.

O sukcesach  firmy decydują również profesjonalizm załogi i przekonanie, że za odpowiednie funkcjonowanie odpowiedzialni są wszyscy pracownicy.

Podstawą dobrych kontaktów z odbiorcami usług przedsiębiorstwa jest solidność, niezawodność  i fachowość z zachowaniem należytej staranności zawodowej. Łatwy kontakt klientów z odpowiednią komórką organizacyjną przedsiębiorstwa zapewnia Biuro Obsługi Klienta, które cechuje rzetelna obsługa wykwalifikowanych pracowników.

Wzrost majątku trwałego firmy związany jest z szeroko prowadzoną działalnością inwestycyjną ukierunkowaną na budowę, przebudowę i modernizację sieci wodociągowo-kanalizacyjnej oraz obiektów związanych z produkcją wody i oczyszczaniem ścieków.

Ze szczególną uwagą traktowane są przez Spółkę obowiązki w zakresie ochrony środowiska, jakie nakłada na nas członkostwo Polski w Unii Europejskiej. Nadrzędnym celem działalności Spółki stało się więc uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Starachowicach oraz okolicznych gminach poprzez zrealizowanie Projektu „Wodociągi, kanalizacja i oczyszczanie ścieków” do którego
w 2004 roku decyzją Komisji Europejskiej otrzymaliśmy dofinansowanie z Funduszu Spój­ności.
W ówczesnym czasie był to jedyny projekt z regionu świętokrzyskiego, a także jedna z 22 pierwszych inwestycji w Polsce realizowanych w ramach Funduszu Spójności. Projekt spełnił wyjątkową misję społeczną, jaką jest dostosowanie poziomu życia naszej społeczności lokalnej do poziomu krajów europejskich.

              Mamy nadzieję, że poprzez swoją działalność Spółka zapracowała na zaszczyt przynależności
do elitarnego grona laureatów Programu Gospodarczo – Konsumenckiego „Solidna Firma”.

 

PrzedsiębiorstwoWodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

27-200 Starachowice, ul. Iglasta 5

tel. 041 274 53 24 i 25, fax 041 275 03 36

e-mail: poczta@pwik.starachowice.pl

www.pwik.starachowice.pl

 

UDZIAŁ W PROGRAMIE SOLIDNA FIRMA:

Chcąc potwierdzić swoje wysokie kwalifikacje, fachowość i doskonałą umiejętność wykorzystania środków z Unii Europejskiej, jak również wieloletnie doświadczenie w świadczeniu najwyższej jakości usług dostawy wody oraz odbioru i oczyszczania ścieków Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Starachowicach zdecydowało się zaprezentować oraz ubiegać o przynależność do elitarnego grona laureatów kolejnej edycji Programu Gospodarczo – Konsumenckiego „Solidna Firma”. Po raz kolejny chcemy potwierdzić wiarygodność firmy jako rzetelnego płatnika oraz dobrego pracodawcy. Sukcesem naszej firmy będzie znalezienie się w bazie godnych zaufania przedsiębiorstw jaka tworzą laureaci Programu.

Laureat w latach:

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Zgłoś się już dziś

Aby zostać Uczestnikiem Programu pobierz formularz zgłoszeniowy i prześlij faxem lub emailem.

Dowiedz się więcej
box

Jeżeli masz jakieś pytania dotyczące procesu
certyfikacji zajrzyj tutaj lub skontaktuj się z nami.

Dowiedz się więcej
box