QUEST INVESTMENT Sp. z o.o.

QUEST INVESTMENT Sp. z o.o.; Radzionków

Unii Europejskiej 2
41-922 Radzionków

 32 284 90 26

QUEST INVESTMENT Sp. z o.o. zarejestrowana została w lipcu 2012 roku w Tarnowskich Górach. Niespełna rok później uruchomiła też swój Oddział Handlowo – Produkcyjny w Zabrzu.

Niewątpliwymi atutami całej organizacji są:

– sprawne kierownictwo, oparte na wieloletnim doświadczeniu w przemyśle, usługach i handlu,

– operatywne podejmowanie przez Zarząd Spółki wszelkich decyzji

– wysokie kwalifikacje i rzetelność wszystkich zatrudnionych, wykonujących jasno określone zadania i w pełni znających swoje kompetencje oraz związaną z nimi odpowiedzialność,

Wszystko to sprawia, że praktycznie z kwartału na kwartał, istotnie zwiększała się i zwiększa nadal, mierzona konkretnymi wskaźnikami, aktywność oraz pozycja Spółki na polskim rynku. Generalnie Spółka koncentruje swoją działalność w dwóch zasadniczych obszarach, tj.:

– Handlu hurtowym, głównie w obrocie wyrobami hutniczymi, począwszy od tzw. asortymentu “czarnego” (blachy, pręty, walcówka rury, kształtowniki, odlewy i odkuwki), a skończywszy na asortymencie wysokogatunkowym, kwalifikowanym. W obszarze tym współpracujemy także z producentami akumulatorów, dostarczając im ołów.

– Nasza oferta jest systematycznie rozszerzana, w zależności od potrzeb rynku oraz oczekiwań klientów,

– Wykonywania usług w wielu branżach naszej gospodarki, w tym m. in. dla górnictwa, kolejnictwa, energetyki, przemysłu maszynowego i budownictwa.

Obie te działalności są bardzo często ze sobą skorelowane, co niewątpliwie dodaje im sporej atrakcyjności.

W szeroko rozumianym obrocie handlowym coraz więcej miejsca Spółka poświęca i angażować się będzie na komplementarnych dostawach elementów stalowych “na wymiar” do realizacji konkretnych już inwestycji, w tym infrastrukturalnych (hale przemysłowe, ogrodzenia systemowe, specjalne roboty geotechniczne w zakresie budownictwa hydrotechnicznego i ogólnego, itp.). Dla tak pojmowanego przez Zarząd Spółki rozwoju, niejako strategicznym przedsięwzięciem stało się powołanie, co nastąpiło z jego inicjatywy, Śląskiego Konsorcjum Przemysłowego z siedzibą przy zabrzańskim Oddziale Handlowo – Produkcyjnym Spółki. Grupuje ono siedem podmiotów gospodarczych różnych branż oraz dziedzin i z całą pewnością istotnie rozszerza możliwości ofertowe Spółki.

Laureat w latach:

2015
2016

Zgłoś się już dziś

Aby zostać Uczestnikiem Programu pobierz formularz zgłoszeniowy i prześlij faxem lub emailem.

Dowiedz się więcej
box

Jeżeli masz jakieś pytania dotyczące procesu
certyfikacji zajrzyj tutaj lub skontaktuj się z nami.

Dowiedz się więcej
box