Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga-Północ

ul. Jagiellońska 34
03-719Warszawa

 22 619 42 31
 www.szpzlo.pl

Laureat w latach:

2012
2013

Zgłoś się już dziś

Aby zostać Uczestnikiem Programu pobierz formularz zgłoszeniowy i prześlij faxem lub emailem.

Dowiedz się więcej
box

Jeżeli masz jakieś pytania dotyczące procesu
certyfikacji zajrzyj tutaj lub skontaktuj się z nami.

Dowiedz się więcej
box