SIGMA S.A.

SIGMA S.A.

Barak 6
21-002Jastków

 81 502 33 33
 81 502 25 53
 www.sigmasa.pl

Spółka Akcyjna SIGMA jest prywatną firmą działającą od 1996 roku. Główna siedziba firmy znajduje się w województwie lubelskim, w miejscowości Barak. Ponadto na terenie Polski funkcjonuje biuro regionalne SIGMA-SILESIA w Knurowie. Rynki zbytu firmy SIGMA S.A to tereny Polski oraz Rosji, Ukrainy, Białorusi, Czech, Grecji, Argentyny, Kolumbii i Wietnamu.

Podstawowym celem działalności spółki jest systemowe wdrażanie rozwiązań technologicznych w zakresie projektowania oraz produkcji maszyn, urządzeń i kompleksowych technologii dla potrzeb przemysłu wydobywczego oraz technologii przetwarzania odpadów.

Wieloletnie doświadczenie, własne biuro konstrukcyjno-technologiczne, centrum badawczo-rozwojowe, park maszynowy oraz wysoko wykwalifikowany personel umożliwiają nam realizacje nowatorskich rozwiązań, każdorazowo dostosowywanych do indywidualnych wymagań klientów, wynikających zarówno z warunków pracy  i eksploatacji maszyn, jak również ze specyfiki  rynków  naszych odbiorców. Dzięki połączeniu wszechstronnych kompetencji z efektywnym wykorzystaniem „know-how” oferujemy kompleksowe rozwiązania, gwarantujące najwyższą jakość, odpowiadające zarówno wymaganiom technicznym, funkcjonalnym, jak również wymogom ekonomicznym. Kompleksową obsługę naszych klientów na etapie koncepcji, projektowania a następnie montażu oraz realizacji wdrażanych rozwiązań zapewniają nasi wysoko wykwalifikowani i doświadczeni pracownicy. Profesjonalny i zaangażowany zespół inżynierów, technologów oraz specjalistów montażu serwisu dzięki swojej specjalistycznej wiedzy oraz praktyce służy pomocą w zakresie wdrażania zaawansowania technologii oraz zapewnia pełny i skuteczny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny naszych urządzeń na terenie całego kraju i zagranicą.  

Biuro Regionalne „SIGMA-SILESIA”

Ul. Dworcowa 38A

44-190 Knurów

tel. 32 236 22 96

tel/fax 32 235 96 70 wew. 623

e-mail: serwis@sigmasa.pl

Laureat w latach:

2011
2012

Zgłoś się już dziś

Aby zostać Uczestnikiem Programu pobierz formularz zgłoszeniowy i prześlij faxem lub emailem.

Dowiedz się więcej
box

Jeżeli masz jakieś pytania dotyczące procesu
certyfikacji zajrzyj tutaj lub skontaktuj się z nami.

Dowiedz się więcej
box