Spółdzielnia Niewidomych im. Modesta Sękowskiego

Spółdzielnia Niewidomych im. Modesta Sękowskiego; Lublin

ul. Głowackiego 35
20-060 Lublin

 81 442 75 20

Spółdzielnia Niewidomych im. Modesta Sękowskiego w Lublinie funkcjonuje na rynku od końca 1945r., jako pierwsza w kraju zrzeszająca osoby niewidome.

Początki produkcji to wytwarzanie wyrobów branży szczotkarskiej. W kolejnych latach powstają nowe branże produktowe: metalowa i elektrotechniczna. W ostatnich latach dominująca jest branża elektrotechniczna a zwłaszcza elektrotechniki motoryzacyjnej. Produkujemy: wiązki przewodów elektrycznych do ciągników i przyczep, komponenty elektryczne takie jak: stacyjki ciągnikowe, przełączniki, wtyczki, bezpieczniki samochodowe i inne. Świadczymy również usługi produkcyjne w zakresie obróbki metali i przetwórstwa tworzyw sztucznych.

                Odbiorcami naszych produktów są znane firmy jak Fabryka Pralek BOSCH-SIEMENS w Łodzi, BIAWAR Białystok, czy też duże hurtownie rolnicze: FARMER, AGRORAMI, TECH-ROL, ROL-MAR. Zarządzanie firmą i jej procesami oparliśmy o wdrożony System Zarządzania Jakością ISO 9001, co pozwala nam w pełniejszy sposób odpowiadać na potrzeby naszych klientów i systematycznie podnosić poziom ich obsługi.

                Wyróżniamy się od innych firm z naszej branży tym, że tak skomplikowane technicznie wyroby wytwarzają w przeważającej części osoby niewidome. Produkujemy wyroby o uznanej jakości i przystępnej cenie, spełniające oczekiwania naszych klientów.

                Jesteśmy dumni z faktu, że od wielu lat z sukcesem realizujemy misję społeczno-zawodowej rehabilitacji osób niepełnosprawnych- niewidomych, prowadząc działalność biznesową w ramach przedsiębiorstwa produkcyjnego.

                W 70-letnim okresie działalności Spółdzielnia otrzymała wiele wyróżnień i nagród na szczeblu lokalnym i krajowym. Wysoko sobie cenimy uzyskany w tym roku certyfikat na promocyjny znak jakości „Zakup Prospołeczny”.

                Bierzemy udział w Programie Solidna Firma w celu poddania się ocenie niezależnych ekspertów, co pozwoli na wzrost rozpoznawalności naszej marki na rynku oraz zaufania naszych klientów, kontrahentów o otoczenia firmy.

Laureat w latach:

2014
2015

Zgłoś się już dziś

Aby zostać Uczestnikiem Programu pobierz formularz zgłoszeniowy i prześlij faxem lub emailem.

Dowiedz się więcej
box

Jeżeli masz jakieś pytania dotyczące procesu
certyfikacji zajrzyj tutaj lub skontaktuj się z nami.

Dowiedz się więcej
box