ŚPRD-TRAKT sp. z o.o.

ŚPRD-TRAKT sp. z o.o.

Górki Szczukowskie 1
26-065Piekoszów

 41 347 27 01
 41 345 06 13
 www.trakt.kielce.pl
Głównym zadaniem Spółki jest budowa dróg do transportu kołowego i szynowego, roboty nawierzchniowe obiektów sportowych, roboty ziemne, produkcja wyrobów betonowych, produkcja mieszanek mineralno-bitumicznych, emulsji asfaltowych oraz mieszanki do remontów cząstkowych, towarowy transport drogowy pojazdamy wyspecjalizowanymi i uniwersalnymi, prace rozbiórkowe nawierzchni oraz obiektów kubaturowych wraz z frakcjonowaniem materiałów odpadowych, wynajem środków transportu lądowego, maszyn i urządzeń budowlanych, badania i analizy techniczne.

Laureat w latach:

2004
2010

Zgłoś się już dziś

Aby zostać Uczestnikiem Programu pobierz formularz zgłoszeniowy i prześlij faxem lub emailem.

Dowiedz się więcej
box

Jeżeli masz jakieś pytania dotyczące procesu
certyfikacji zajrzyj tutaj lub skontaktuj się z nami.

Dowiedz się więcej
box