Stalprofil S.A.

Stalprofil S.A.

ul. Roździeńskiego 11a
41-308Dąbrowa Górnicza

 032 261 60 00
 032 261 60 09
 www.stalprofil.com.pl

Przedmiotem działalności Stalprofil S.A. jest dystrybucja wyrobów hutniczych oraz świadczenie usług wstępnej obróbki wyrobów stalowych. Firma istnieje od 1988 roku, a od 2000 roku notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Od lat utrzymuje wysoki poziom sprzedaży na rynku krajowym. Jest również znaczącym eksporterem wyrobów hutniczych, posiadającym ugruntowaną pozycję na rynku europejskim.

W toku swojej działalności, cechującej się konsekwencją w realizacji przyjętych priorytetów, firma Stalprofil S.A. wykształciła uznaną markę, której dominujące atrybuty to stabilność, konsekwencja i silne poczucie własnej tożsamości. Do cech, które naszym zdaniem pozytywnie wyróżniają nas w otoczeniu biznesowym, należy zaliczyć solidność, rzetelność, przestrzeganie standardów etyki biznesu oraz silną orientację na potrzeby klienta.

Chcemy, aby poprzez ponowny udział w Programie Solidna Firma i związane z tym obiektywne potwierdzenie utrzymywania pozytywnych cech naszej firmy mogła ona umocnić zaufanie obecnych i potencjalnych partnerów biznesowych.

Laureat w latach:

2002
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Zgłoś się już dziś

Aby zostać Uczestnikiem Programu pobierz formularz zgłoszeniowy i prześlij faxem lub emailem.

Dowiedz się więcej
box

Jeżeli masz jakieś pytania dotyczące procesu
certyfikacji zajrzyj tutaj lub skontaktuj się z nami.

Dowiedz się więcej
box