TFI SKOK S.A. - Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych S.A.

TFI SKOK S.A. – Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych S.A.

ul. Kościuszki 47
81-702Sopot

 58 768 33 60
 58 768 33 61
 www.tfiskok.pl
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych S.A. powstało z inicjatywy Kasy Krajowej 19 listopada 2003 roku. Jego założycielem jest Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Spółka Akcyjna.

Głównym celem Towarzystwa jest stała troska o dobro i interes uczestników Funduszy, dlatego dąży do systematycznego zwiększania wartości aktywów Funduszy w wyniku wzrostu wartości lokat.

Laureat w latach:

2011
2012
2013

Zgłoś się już dziś

Aby zostać Uczestnikiem Programu pobierz formularz zgłoszeniowy i prześlij faxem lub emailem.

Dowiedz się więcej
box

Jeżeli masz jakieś pytania dotyczące procesu
certyfikacji zajrzyj tutaj lub skontaktuj się z nami.

Dowiedz się więcej
box